Emmen

We nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering 2023 KMTP afdeling Emmen - 22 februari 2023

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen 16 maart 2022

 4. Mededelingen

 5. Sociaal jaarverslag 2022

 6. Financieel jaarverslag 2022

 7. Verslag kascontrolecommissie, decharge penningmeester voor 2022

 8. Benoeming nieuwe kascommissie 2023

 9. Begroting 2023 en 2024

10. Samenstelling bestuur:

      * voorzitter en waarnemend bloemschikcoordinator: Imke Boelema

      * secretaris: Paul Koopman-Nijmeijer

      * penningmeester en webmaster: Martha Hazenberg

      * algemene bestuursleden: Geke Wouda en Margreet Mulder

      * vacatures: algemeen bestuurslid en bloemschikcoordinator

11. Open Tuinen Carrousel Drenthe / Landelijk Open Tuinen Weekend

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Locatie: AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9, Emmen

Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur

Toegang: alleen voor leden afd. Emmen

Kosten: gratis

 

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering is er een korte lezing verzorgd door Jolande Schoemaker: Van kale akker tot landschapstuin (klik hier)