Emmen

We nodigen u op 16 maart 2022 uit voor de algemene ledenvergadering 2022 KMTP afdeling Emmen.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 29 september 2021
4. Mededelingen
5. Sociaal jaarverslag 2021
6. Financieel jaarverslag 2021
7. Verslag kascontrolecommissie, decharge penningmeester voor 2021
8. Benoeming nieuwe kascommissie 2022
9. Begroting 2022
10. Samenstelling bestuur: voorzitter Imke Boelema, secretaris Jannie Veldman, penningmeester en webmaster Martha Hazenberg, algemene bestuursleden: Geke Wouda, Margreet Mulder en Paul Koopman-Nijmeijer.

Openstaande vacatures: secretaris (vanaf april 2022) en bloemschikcoördinator.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Aansluitend een lezing door Jolande Schoemaker

Locatie: AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9, Emmen

Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur

Toegang: alleen voor leden afd. Emmen