Emmen

We nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering 2024 KMTP afdeling Emmen.

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen 22 februari 2023

 4. Mededelingen

 5. Sociaal jaarverslag 2023

 6. Financieel jaarverslag 2023

 7. Verslag kascontrolecommissie, decharge penningmeester voor 2023

 8. Benoeming nieuwe kascommissie 2024

 9. Begroting 2024

 10. Samenstelling bestuur: voorzitter Paul Koopman-Nijmeijer, penningmeester en

  webmaster Martha Hazenberg, secretaris Margreet Mulder, algemene bestuursle-

  den Geke Wouda en Marion van Beek.

 11. Open Tuinen Carrousel Drenthe / Landelijk Open Tuinen Weekend

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

 

Datum: 20 februari 2024

Locatie: AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9, Emmen

Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur

Toegang: alleen voor leden afd. Emmen

Aansluitend een lezing door Jan van Duinen over Insecten in de tuin.