Emmen

Door Corona zijn er al meer dan een jaar geen bloemschiklessen geweest maar we hopen in september weer te kunnen starten met een nieuw seizoen Bloem & Design.

De lessen zijn altijd op dinsdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur. 

De groep is de afgelopen jaren heel divers geworden, van mensen met veel ervaring tot beginnelingen, maar stuk voor stuk creatieve mensen die zichzelf en elkaar uitdagen tot het maken van mooi en vaak verrassend bloemwerk.

We leren niet alleen van de leraar maar ook veel van elkaar.

Schroom niet om u op te geven, ook met weinig ervaring van harte welkom.

Er wordt gewerkt naar een thema/opdracht. Materialen en ondergronden moet men zelf meenemen.

Er zijn nu 4 lessen gepland in het najaar/winter. Kosten 60€ voor leden en 80€ voor niet-leden. De data zijn 12 oktober, 9 november, 14 december 2021 en nog een nader te bepalen datum in januari 2022.

De lessen vinden plaats in het Terracollege, Huizingsbrinkweg 9 Emmen.

Als u nog vragen heeft of u aan wilt melden kan dit bij de waarnemend bloemschikcoordinator, Imke Boelema. Email : imkeboelema(at)gmail.com / tel 0591-616239.

De aanmelding is definitief als het geld is overgemaakt (zie Algemene aanmeldingsprocedure)