Emmen

Door Corona zijn er al een jaar geen bloemschiklessen geweest maar we hopen in oktober 2021 weer te kunnen starten met een nieuw seizoen Bloem & Design.

De lessen zijn altijd op dinsdagavond van 20.00 tot ca. 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

De groep is de afgelopen jaren heel divers geworden, van mensen met veel ervaring tot beginnelingen, maar stuk voor stuk creatieve mensen die zichzelf en elkaar uitdagen tot het maken van mooi en vaak verrassend bloemwerk.

We leren niet alleen van de leraar maar ook veel van elkaar.

Schroom niet om u op te geven, ook met weinig ervaring van harte welkom.

De kosten voor 6  lessen incl Koffie/thee zijn 90€ voor leden en 120€ voor niet-leden. Er wordt gewerkt naar een thema/opdracht. Materialen en ondergronden moet men zelf meenemen.

Er zijn 3 lessen in het najaar/winter en 3 in het voorjaar.

Als u vragen heeft of u aan wilt melden kan dit bij de waarnemend bloemschikcoordinator, Imke Boelema. Email : imkeboelema(at)gmail.com / tel 0591-616239.

De aanmelding is definitief als het geld is overgemaakt (zie Algemene aanmeldingsprocedure).