Emmen

Algemene ledenvergadering

Afdeling:

Emmen

Datum:

19-02-2020


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

AOC Terra
Noordbargerstraat 75
Emmen

Route

Jaarlijkse algemene ledenvergadering afd. Emmen

Meer info:

Alleen toegankelijk voor leden
Tijd: 19.30-20.30

Locatie: AOC Terra, Noordbargerstraat 75, Emmen


Aansluitend is er gelegenheid om een voorjaarsbakje te maken.

Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen 20 februari 2019
  4. Mededelingen

    Femmy Kuiper treedt af als bestuurslid/bloemschikcoordinator. Wij zijn dus op zoek naar een vervanger. Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor   aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

  5. Open Tuinen Caroussel / Landelijk Open Tuinen Weekend  /  jaarlijkse excursie

  6. Sociaal jaarverslag 2019 
  7. Financieel jaarverslag 2019
  8. Verslag kascontrolecommissie, decharge penningmeester voor 2019
  9. Benoeming nieuwe kascommissie 2020
10. Begroting 2020
11. Samenstelling bestuur :
       voorzitter Imke Boelema,
       secretaris Jannie Veldman,
       penningmeester Martha Hazenberg,
       bloemschikcoordinator Femmy Kuipers,
       algemeen bestuursleden Geke Wouda en Margreet Mulder
12. Rondvraag
13. Sluiting

*) Het sociaal jaarverslag volgt hieronder en is ook in geprinte vorm beschikbaar voor belangstellenden tijdens de vergadering.

 

Sociaal jaarverslag Groei & Bloei afdeling Emmen en omstreken 2019

De afdeling:

Op 1 januari 2019 stond de teller op 150 leden en op 1 januari 2020 waren dat er 142. We kregen er in 2019 15 nieuwe leden bij maar helaas hebben 23 leden hun lidmaatschap opgezegd. Het totaal aantal leden is dus 8 minder dan vorig jaar.

Het Bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden:

Voorzitter: Imke Boelema
Penningmeester: Martha Hazenberg Secretaris: Jannie Veldman
Lid/coördinator bloemschikken: Femmy Kuiper Lid: Geke Wouda
Lid/ PR: Margreet Mulder

Communicatie en ledenwerving

Het afdelingsblad is volgens planning 4x verschenen. Elke keer ontvangen de leden een prachtig blad met informatie over verschillende activiteiten, lezingen en prachtige foto’s. De redactie wordt nog steeds verzorgd door Mevr. J Schoemaker. Waarvoor onze hartelijke dank.

Kort voor er een activiteit of lezing plaats vindt worden de leden van wie een emailadres bekend is geïnformeerd over de betreffende activiteit of lezing.

De website wordt regelmatig vernieuwd. Alle activiteiten van de afdeling worden op de site vermeld. Door het plaatsen van foto’s kan iedereen nog even terugblikken op de activiteiten die geweest zijn.

Ledenwerving en fairs

Onze afdeling heeft met een stand deelgenomen aan het landelijk initiatief van Groei & Bloei in samenwerking met Intratuin: “Tegel eruit, plant erin”. Mevr. G Wouda en Mevr. G. Raven hebben deze stand op zaterdag 23 maart bemand.

Open tuinen

Onze afdeling deed mee met het Landelijk Open Tuinen weekend op 15 en 16 juni en met de Open Tuinen Carrousel Drenthe op 7 en 8 september. Beide weekenden stelden 5 leden hun tuin open voor het publiek. De tuinen van onze afdeling zijn gemiddeld goed bezocht.

Afdelingsactiviteiten

Lezingen:

In 2019 werden de volgende lezingen gehouden:

20 februari: reisverslag over Nationale parken in het westen van de Verenigde Staten door Mevr. J. Schoemaker
20 maart: lezing over dagvlinders en wilde bijen en hun planten door Wankja Ferguson
17 april lezing lief en leed Clematissen door Otto Goeman
16 oktober lezing over natuurlijke tuinen door Maik van Lommel
20 november: lezing Nederland zoemt door Pieter Posthumus

Dagexcursie:

De dagexcursie vond dit jaar plaats op zaterdag 6 juli. We gingen met 23 leden op stap. We bezochten verschillende tuinen in de Noordoostpolder. We werden super verwend met allemaal lekkere hapjes en drankjes. Het was een heel geslaagde en gezellige dag.

Bloemschikactiviteiten:

De organisatie van de bloemschikactiviteiten was dit jaar in handen van Mevr. F. Kuiper. Op 10 april werd er een Paasworkshop georganiseerd, deze activiteit werd goed bezocht met mooie resultaten. Door te weinig aanmeldingen ging de activiteit bollenmand maken op 2 november helaas niet door.

Op zaterdag 14 december ging er weer een enthousiaste groep aan de slag met het maken van een Kerstbloemstuk(ken)
Voor de ervaren bloemschiksters werd dit jaar gestart met de 5e versie van de cursus Bloem & Design onder leiding van Albert Schreuder en Danny Smit.

Plantenruilbeurs:

De planten- en zaden ruilbeurs in zowel april en oktober werden goed bezocht.

Seizoensopening:

De seizoensopening vond dit jaar plaats op zaterdag 21 september in de tuin van de fam. Boelema. We hebben genoten van de prachtige tuin onder het genot van hapje en een drankje. Helaas viel de opkomst een beetje tegen.

Overige bestuursactiviteiten

Het bestuur was vertegenwoordigd op de rayonvergaderingen en op de themadag op 19 oktober georganiseerd door de afdeling Zuidlaren.

Mevr. F. Kuiper is onze coördinator van het Noord Nederlands Bloemschik Evenement.
Mevr. I Boelema is ook lid van het organisatieteam van het NNBE en als vertegenwoordiger daarvan ook lid van de Landelijke Commissie Bloemschikken van Groei en Bloei.

Mevr. M. Hazenberg is penningmeester van G&B rayon Drenthe.

Mevr. J. Veldman zit namens de afdeling in de voorbereidingsgroep van de Open Tuinen Carrousel.

Bijzondere ledenactiviteiten

Mevr. J. Schoemaker is voorzitter van G&B rayon Drenthe en zit in de commissie Nationale Tuinweek.

Het bestuur, 09-01-2020