Emmen

Het tuinpad op

Stichting Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten zet zich al sinds 1984 in voor het open stellen van bezienswaardige particulieren tuinen en het aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken.

Doelstelling HTO/ING:

  1. Het bevorderen van belangstelling voor de tuincultuur en het leveren van een bijdrage aan de cultuurtoeristische mogelijkheden in de provincies Groningen en Drenthe, alsmede noordwest Duitsland, doormiddel van
  2. Het voor geïnteresseerden toegankelijk maken van bezienswaardige particuliere tuinen en aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken in het gebied, waarbij inbegrepen al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.
  3. Het stimuleren van contacten tussen tuinliefhebbers, zowel regionaal als nationaal en internationaal.

https://www.hettuinpadop.nl

Bezoek mijn tuin

Tijdens 4 weekenden zijn er in Twente Overijssel diverse prachtige tuinen, een pluktuin en 2 kwekerijtjes gezamenlijk geopend van 10.00 tot 16.00 uur.   Zie voor alle relevante informatie omtrent de tuinen de website of kijk op: https://www.bezoekmijntuin.nl

Open tuinen estafette Groningen

Kijk voor u op pad gaat op de website bij de afdeling die Open Tuinen Weekend heeft om te zien of de tuin die u wilt bezoeken ook echt open is! Dat voorkomt teleurstellingen.
 

In de provincie Groningen zijn veel mooie tuinen en veel enthousiaste tuiniers. Een groot aantal van hen zijn lid van één van de 6 afdelingen van Groei & Bloei in de provincie Groningen. Deze afdelingen hebben gezamenlijk de Open Tuinen Estafette opgezet: vanaf eind mei tot aan september stelt om de 2 à 3 weken steeds één van de afdelingen de tuinen open voor publiek. Zo kunt u een grote diversiteit aan tuinen zien op verschillende momenten in het tuinseizoen.

Afgelopen jaar namen er 135 tuinen deel aan de Open Tuinen Estafette weekeinden, waaronder vele nieuwe tuinen. Op deze website en in de Open Tuinen Gids, die eind april verschijnt en begin mei verstuurd wordt, zijn de data en de beschrijving van alle deelnemende tuinen opgenomen. Op de website kunt u ook zien welke tuinen deelnemen, vaak met een uitgebreidere beschrijving met foto's. Wanneer het telefoonnummer van de tuin bekend is, dan kunt u dat vinden bovenaan de tuinbeschrijving. De gids 2022 is te downloaden onder de knop [Downloads] op de website.

Wanneer er wijzigingen zijn in de gids dan vindt u die onder de knop [Open tuinen].

https://www.opentuinenestafettegroningen.nl