Emmen

Even voorstellen aan Marion van Beek

Vooruitlopend op mijn pensioen heb ik mij aangemeld voor het bestuur van Groei en Bloei. Eerst heb ik 2 maal een vergadering bijgewoond en inmiddels ben ik zover dat ik wel mee wil draaien, mits de leden hiermee akkoord gaan. We zijn niet zo’n grote vereniging, 150 leden ongeveer, en dat is inclusief de leden die het blad ontvangen maar niet meedraaien met de activiteiten. We zijn dus met een kleine groep en dat heeft natuurlijk zijn beperkingen als er dingen worden georganiseerd. Het is een uitdaging om met de tijd mee te gaan en activiteiten te organiseren die aanslaan bij de huidige leden. Korte lijntjes zijn daarom belangrijk en als er goede ideeën zijn dan horen wij dat graag.

Ikzelf ben heel geïnteresseerd in de klimaatveranderingen en wat dat betekent voor het tuinieren. Onze tuin is heel erg droog en dat levert nogal eens problemen op. Lang alles doet het niet bij ons. Wij zullen ons veel meer moeten aanpassen aan de natuur en een tuin maken die past bij het huidige klimaat. Wij zijn inmiddels zover dat we planten die het niet doen als niet geschikt beschouwen. We proberen het nu niet meer opnieuw. We houden zo een beperkte plantengroep over en daar moeten we het dan mee doen. Dit zeg ik nu heel stoer, maar ik laat mij ook nog wel makkelijk verleiden om toch iets nieuws te proberen. De ruilbeurs is daar een goed voorbeeld van. Tot nu toe heb ik daar wel veel geluk mee, omdat de planten die daar ingebracht worden makkelijke groeiers zijn, anders laten ze zich niet vermeerderen en uit hetzelfde gebied komen.

Sinds kort hebben we ook een kleine kas en ik heb het plan om toch nog weer te starten met moestuinieren. Dat heb ik jaren terug, in 2013, geleerd van Jolande Schoemaker in de toen nieuwe cursus minimoestuinieren. Wat hebben we daar van genoten!. Na een paar jaar ben ik echter gestopt met de moestuin, het was toch wel een heleboel werk, maar nu hoop ik daar weer tijd voor te krijgen.

Hartelijke groet, Marion van Beek.