Emmen

Wanneer u contact wil opnemen met de afdeling Emmen, dan kan u het beste een van de bestuursleden bellen of een e-mail sturen.

De telefoonnummers van de bestuursleden vindt u onder Bestuur.

Het e-mailadres van de afdeling is info(at)emmen.groei.nl

Betalingen aan de afdeling dienen gedaan te worden door overmaking op rekeningnummer  NL75 RABO 0104 3385 98  t.n.v. KMTP afd. Emmen.

Een aanmelding voor activiteiten is pas geldig na ontvangst van eventueel verschuldigd bedrag op onze rekening; graag met vermelding voor welke activiteit u zich aanmeldt.