Emmen
  • Als u contact wilt hebben met het bestuur, dan kunt u het beste de bestuursleden bellen of mailen of u stuurt een email naar info@emmen.groei.nl.
  • Hebt u informatie voor de website of de nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar webemmengroei@gmail.com
  • Betalingen aan de afdeling dienen gedaan te worden door overmaking op rekeningnummer  NL75 RABO 0104 3385 98  t.n.v. KMTP afd. Emmen.
  • Een aanmelding voor activiteiten is pas geldig na ontvangst van eventueel verschuldigd bedrag op onze rekening; graag met vermelding voor welke activiteit u zich aanmeldt.
  • Onze bloemschikcoordinator Kitty Eshuis-Bloemendal is te bereiken via e-mail: eshuiskitty@gmail.com en haar telefoonnummer is 06-54293905.