Emmen

Wanneer u contact wilt opnemen met de afdeling Emmen, dan kan u het beste een van de bestuursleden bellen of een e-mail sturen.

Het e-mailadres van de afdeling is info(at)emmen.groei.nl. Hebt u een bijdrage voor de website dan is het emailadres webemmengroei(at)gmail.com.

Kitty Eshuis-Lieberom  is onze bloemschikcoordinator. Zij is te bereiken op email eshuiskitty@gmail.com en haar telefoonnummer is 06-54293905.

De lessen van de cursus Bloem & Design worden gegeven door Arjan Oosting.

Betalingen aan de afdeling dienen gedaan te worden door overmaking op rekeningnummer  NL75 RABO 0104 3385 98  t.n.v. KMTP afd. Emmen.

Een aanmelding voor activiteiten is pas geldig na ontvangst van eventueel verschuldigd bedrag op onze rekening; graag met vermelding voor welke activiteit u zich aanmeldt.