Emmen

Wilt u een lezing bijwonen of meedoen aan een workshop of excursie? Als de coronaregels dit verplicht stellen, dan ontvangen wij uw aanmelding graag van tevoren, ook als de activiteit gratis is. Op dit moment is aanmelding alleen verplicht bij een activiteit waarvoor u moet betalen.

Om u aan te melden voor een activiteit, stuurt u een e-mail naar info@emmen.groei.nl en vergeet bij de aanmelding niet uw e-mail adres en telefoonnummer door te geven, zodat wij u altijd kunnen bereiken. U kunt u ook aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Als u moet betalen voor een activiteit, is uw aanmelding pas definitief als u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op rekeningnummer NL75 RABO 0104 3385 98 t.n.v. KMTP afdeling Emmen, onder vermelding van de naam van de betreffende activiteit.

Als een activiteit is volgeboekt of om een of andere reden geen doorgang kan vinden, ontvangt u hiervan bericht en zal het ontvangen bedrag op uw rekening weer teruggestort worden.

Aanmeldingsformulier